Warunki korzystania

Przed skorzystaniem z naszych stron internetowych należy dokładnie przejrzeć niniejsze warunki używania: downmp3.org

  1. Musisz mieć co najmniej osiemnaście (18) lat, aby korzystać z Witryny, chyba że wiek większości w swojej jurysdykcji jest większy niż osiemnaście (18) lat, w takim przypadku musisz mieć co najmniej wiek większości w swoimjurysdykcja.Korzystanie z Witryny nie jest dozwolone tam, gdzie jest zabronione przez prawo.
  2. Korzystając z usługi świadczonej przez tę stronę, potwierdzasz i zgadzasz się na związanie warunkami zdefiniowanymi w tym dokumencie.
  3. Nie możesz naruszać praw autorskich, znaków towarowych lub innych własnych praw informacyjnych jakiejkolwiek strony.Wszystkie informacje o mediach, które otrzymałeś za pośrednictwem naszej usługi, są przeznaczone tylko do użytku osobistego.Masz pełną odpowiedzialność za wszystkie działania związane z danymi.
  4. Ta strona może mieć linki do stron internetowych stron trzecich.Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki tych stron internetowych.Możesz przeczytać warunki i zasady prywatności witryn, do których dostęp do którego masz dostęp.
  5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania dowolnej usługi w dowolnym momencie.
  6. Nie oferujemy żadnej gwarancji jakiejkolwiek korzystania z tej usługi, jednak postaramy się zapewnić dobrą jakość naszej usługi.